Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy filmów ogólnodiagnostycznych zielonoczułych i filmów mammograficznych oraz odczynników do ich obróbki, filmów tomograficznych do suchej kamery dokumentacyjnej termoczułej DRYSTAR 5302 dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie sześciu miesięcy , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 86 ZP/2014r
Data ogłoszenia: 2014-01-21 godz: 08:15
Termin składania ofert: 2014-01-31 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-01-31 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM