Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa ziemniaków do Magazynu Żywnościowego Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie od 01.10.2013 r. do 30.06.14 r.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.1067I ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-08-26 godz: 11:26
Termin składania ofert: 2013-09-09 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-09-09 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1. Zapytanie ofertowe

2.Ziemniaki - Oferta przetargowa - wzór

3.Ogłoszenie o wyniku postępowania

4.Informacja o zawarciu umowy

  Umowę zawarto dnia 10 wrzesnia 2013 roku

  z

  Joanną Mróz

  Gospodarstwo Rolne DENAR

  Branew Ordynacka  28

  23-304 Dzwola

  Wartość umowy:  24 087,00  PLN


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM