Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1090 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-09-07 godz: 11:37
Termin składania ofert: 2018-09-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-00-14 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Opis parametrów - Zał.nr 3

4. Odpowiedzi na pytania I

5. Ogłoszenie o zmianie

6. odpowiedzi na pytania II

7. Informacja z otwarcia

8. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: Dostawa przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy ZMIANA TERMINU : 17.09.2018

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM