Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa analizatora do oznaczania glukozy i mleczanów wraz z dostawą odczynników do wykonywania tych oznaczeń dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 913 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-07-11 godz: 08:03
Termin składania ofert: 2013-07-19 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-07-19 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kier. Działu Zam. Publ. i Zaop. tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na Pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku postepowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM