Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Pracowni Analitycznej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1141 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-03 godz: 09:28
Termin składania ofert: 2015-11-20 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-20 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Mirosława Bratkiewicz –Orłowska -Kier.Dz.Diag.Laborat.tel.15/ 843 33 60 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 2

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postepowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM