Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 - roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 406 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-04-18 godz: 09:25
Termin składania ofert: 2017-05-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-05-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Bernadetta Sędrowicz – Iskra
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy - załącznik nr 2

4. JEDZ - załącznik nr 3

5. Projekt umowy - załącznik 6

6.Odpowiedzi na pytania

7. Odpowiedzi na pytania II (wpłynęły po terminie)

8. Zbiorcze zestawienie

9. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz - Iskra tel. 15 / 843 33 97. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak tel.15/84 33 282

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM