Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 836 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-27 godz: 09:43
Termin składania ofert: 2016-09-05 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-05 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Łokaj - Apteka ( merytoryka) w godz. 9:00 – 11:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Magdalena Łokaj - Apteka ( merytoryka) w godz. 9:00 – 11:00 tel.15/843 33 67 Bernadetta Sędrowicz-Iskra - Dział Zam. Publ. i Zaopatrz. ( sprawy formalne ) w godz. 9:00 – 13:00 tel15/843 33 97

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM