Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawę i montaż lampy RTG do angiografu Integris Allura 9 C z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz kalibracją systemu angiografu dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 301 ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-02-22 godz: 11:11
Termin składania ofert: 2013-03-04 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-04 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na pytania

4.Odpowiedzi na pytania II

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM