Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy rękawic diagnostycznych , chirurgicznych i foliowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 593 ZP/2013r
Data ogłoszenia: 2013-05-16 godz: 10:18
Termin składania ofert: 2013-06-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-06-26 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy

4.Ogłoszenie wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM