Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy rękawic diagnostycznych, chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 802 ZP/ 2016
Data ogłoszenia: 2016-08-01 godz: 09:26
Termin składania ofert: 2016-09-09 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-09 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Justyna Dąbek Specjalista d/s Epidemiologii tel.15/843 33 72
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - załnr 1

4. Odpowiedzi na pytania I

5. Odpowiedzi na pytania II

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
mgr Justyna Dąbek Specjalista d/s Epidemiologii tel.15/843 33 72 mgr Agata Mazur -Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel.15/843 32 01

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM