Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.253ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-02-26 godz: 13:58
Termin składania ofert: 2014-03-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Małgorzata Kamińska - Z-ca Kierownika Działu Zam. Publicznych i Zaopatrzenia, mgr Cezary Dyka - p.o. Kierown
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM