Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 370 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-03-23 godz: 07:52
Termin składania ofert: 2018-05-10 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-10 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia : Agata Mazur, w zakresie merytorycznym: Oddz
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zmówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4.Załącznik nr 3, 3A - Parametry techniczne aparatów, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

5. Załącznik nr 4 - JEDZ

6. Załącznik nr 8 - Wzór Umowy A i B

7. Odpowiedzi na pytania I

8. Odpowiedzi na pytania II

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Załacznik nr 2 Formularz cenowy - po zmianie

11.Załóącznik nr 3 i Parametry techniczne - po zmianie

12. Załącznik nr 8 Wa zór Umowy - po zmianie

13. Omyłka pisarska

14. Załącznik nr 2 - formularz cenowy - poprawiona omyłka

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 10-05-2018

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM