Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 540ZP/16
Data ogłoszenia: 2016-05-20 godz: 12:30
Termin składania ofert: 2016-06-09 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-06-09 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Janusz Zaguła – Pracownik Działu Technicznego tel. 0 – 15 843 32 06 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM