Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: Spr.585 ZP/13
Data ogłoszenia: 2013-04-26 godz: 10:17
Termin składania ofert: 2013-06-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-06-12 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; Marcin Foryś +48 501359101 - mer
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ - Ubezpieczenia 2013 r.

3. Odpowiedzi na Pytania I, zmiany do SIWZ

4.Zmiany do SIWZ ( Załącznik nr 1 - 4 )

5.Zmiana treści ogłoszenia

6.Przesunięcie terminu otwarcia ofert

7.Odpowiedzi na pytania II, modyfikacja SIWZ

8.Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania II

9.Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania II

10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11.Odpowiedzi na pytania III dot. SIWZ

12.Ogłoszenie wyniku postępowanie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM