Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

I. Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania II. Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji III. Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi IV. Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych w ramach projektu: „Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1398 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-19 godz: 11:46
Termin składania ofert: 2015-01-08 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-08 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Roman Ryznar - Pełnomocnik ds Informatyzacji i Kontrolingu Finansowego tel. 15 843 32 92 w godz. 9:00-12:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Odpowiedzi na pytania

5. Schematy kondygnacji.

6.Wynik postępowania

 

Uwagi dodatkowe
Zmieniono termin składania ofert na 08.01.2015 r.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM