Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy pieczywa i artykułów spożywczych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 344 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-04-27 godz: 09:37
Termin składania ofert: 2016-05-11 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-11 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Wójcik-P. o.Kierownika Działu Żywności i Żywienia tel.(015) 843 32 19 w godz.od 1000 do 1200
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. formularz cenowy

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM