Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów: Neonatologicznego i Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1270 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-10-17 godz: 14:45
Termin składania ofert: 2012-10-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-10-26 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Antoni Bochnak Z-ca Dyrektora ds Adm-Eksploatacyjnych tel 15 843 32 10
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia     SIWZ

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4.Odpowiedzi na pytania I

5.Odpowiedzi na Pytania II

6.Ogłoszenie wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
Zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana liczby zadań- z 2 na 3, zmiana terminów: składania i otwarcia ofert, zmiana terminu realizacji zamówienia na : do 9 tygodni od daty zawarcia umowy Zamieszczono odpowiedzi na pytania I dot. SIWZ Zamieszczono odpowiedzi na Pytania II

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM