Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.1348 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-11-22 godz: 14:56
Termin składania ofert: 2013-12-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; mgr Justyna Dąbek - Kierownik
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na Pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM