Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie dwóch lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1299 ZP/2013r
Data ogłoszenia: 2013-10-30 godz: 09:55
Termin składania ofert: 2013-12-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularze cenowe - Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM