Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy zestawów , cewników , dializatorów do ciągłej terapii nekozastępczej do aparatu Multifiltrate dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intestywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 768 ZP/2013r
Data ogłoszenia: 2013-07-08 godz: 08:43
Termin składania ofert: 2013-07-22 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-07-22 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na Pytania I

5.Ogłoszenie wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM