Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2- lat, licząc od daty podpisania umowy na nw/Zadania : Zadanie nr 1 –Kaniule dożylne z biokompatybilnego poliuretanu Zadanie nr 2 - Kaniule dożylne z podwójnie oczyszczonego teflonu Zadanie nr 3 - Kaniule dożylne z teflonu FEP

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 845 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-08-01 godz: 10:50
Termin składania ofert: 2016-09-19 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-19 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Zofia Duźniak - Pięlegniarka Naczelna Szpitala , tel.15/843 32 82, w godz. 9:00 – 13:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz JEDZ.- zał.nr 5

4.Formularz cenowy - zał.nr 1

5.Odpowiedzi na pytania

6. Wynik postępowania - unieważnienie

Uwagi dodatkowe
Zofia Duźniak - Pięlegniarka Naczelna Szpitala w godz. 9:00 – 13:00 , Bernadetta Sędrowicz -Iskra - Dz. Zam. Publ. i Zaopatrzenia w godz. 9:00 – 13:00 , tel.15 /843 33 97

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM