Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 597 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-06-14 godz: 08:41
Termin składania ofert: 2016-06-27 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-06-27 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Marek Ujda- Lekarz kierujący Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii tel. 15/ 843 31 33 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Odpowiedzi na pytania

5. Odpowiedzi na pytania II

6. ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 28.06.2016

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM