Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 255 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-10 godz: 12:13
Termin składania ofert: 2015-03-20 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-20 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Marek Ujda - Lekarz kierujący Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ + Formularz cenowy

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM