Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego ,kompatybilnego z aparatem CC 3003 prod. Bio- Ksel Grudziądz wraz z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 613 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-06-16 godz: 08:27
Termin składania ofert: 2015-07-02 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-07-02 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Mirosława Bratkiewicz –Orłowska -Kierownik Działu Diagnostyki 15/843 33 60
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamowieniu

2.SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM