Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 101 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-04 godz: 13:57
Termin składania ofert: 2014-02-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-02-17 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inz.Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz asortymentowo- cenowy - Zał.nr 1

4.Odpowiedzi na pytania

5.Forumlarz asortmentwo - cenowy  + dodana koluna (zgodnie z odpowiedziami na pytania )

6.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM