Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 209 Zp/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-23 godz: 07:20
Termin składania ofert: 2015-04-07 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-07 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Z. Abratowska - Kier. Apteki tel 15 843 33 67( merytoryka), M.Stasiak - Zam.Pub. tel 15 843 33 97( formalne)
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4. Odpowiedzi na pytania.

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM