Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa i montaż: pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych - 36 kpl , pomp objętościowych – 12 kpl stacji dokujących na 8 stanowisk – 6 kpl, stojaków dla stacji dokujących i pomp – -6 kpl dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 644ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-05-24 godz: 12:13
Termin składania ofert: 2012-06-11 godz: 00:00
Termin otwarcia ofert: 2012-06-11 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elzbieta Pamuła Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 0 – 15 843 32 01 w godz. 9:00
Linki do dokumentów

 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku postępowania

5.Informacja o zawarciu umowy - pompy


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM