Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 309 ZP/ 2017
Data ogłoszenia: 2017-03-29 godz: 09:40
Termin składania ofert: 2017-05-18 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-05-18 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 2

4. JEDZ - Zał.nr 3

5.Projekt umowy - zał.nr 6

6.Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

7.Odpowiedzi na pytania

8.Nowy opis - Zadanie nr 6 poz.1 ( zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 72)

9.Zbiorcze zestawienie ofert

10.Zbiorcze zestawienie ofert (złożone oferty dodatkowe dot. Zadania nr 15)

12. Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 1. W zakresie formalnym: Bernadetta Sędrowicz – Iskra tel. 15 / 843 33 97 2. W zakresie merytorycznym: Zofia Dłużniak tel.15/84 33 282

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM