Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 1002 ZP/2017
Data ogłoszenia: 2017-09-26 godz: 10:11
Termin składania ofert: 2017-10-11 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-10-11 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Projekt UMOWY - Załacznik nr 7

4.PFU - kuchnia

5.Tom II BiOZ

6.Tom III Architektura

7.Tom V Konstrukcje

8.Tom VI Wewnętrzne

9.Tom VII Instalacje

10.Tom VIII Wentylacja

11.Zbiorcze zestawienie ofert

12.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
Termin wizji lokalnej 29 września 2017 roku, godz.13:00. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM