Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa sprzętu medycznego do ECPW ( cholangiopankreatografii wstecznej) dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 460 ZP/14
Data ogłoszenia: 2014-04-25 godz: 14:36
Termin składania ofert: 2014-05-08 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-08 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zam. i Zaop. - sprawy formalne; lekarz medycyny Artur Mazurek - merytoryka
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - Załacznik nr 1

4. Odpowiedzi na Pytania I

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM