Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawy odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych 3 DIFF i 5 DIFF z obsługą serwisową dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1030 ZP/12
Data ogłoszenia: 2012-10-12 godz: 14:55
Termin składania ofert: 2012-10-23 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-10-23 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła Kierownik Działu Zam. Publicznych i Zaopatrzenia tel 15 843 32 01
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na Pytania I

4.Ogłoszenie o wyniku

5. Ogłoszenie wyniku postępowania ( BZP)


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM