Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Serwisowanie systemu telekomunikacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie czterech lat, począwszy od 1 czerwca 2014 roku

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy:
Data ogłoszenia: 2014-04-15 godz: 09:27
Termin składania ofert: 2014-04-29 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-04-29 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień i Zaopatrzenia - sprawy formalne; Z-ca Dyr. ds. Adm. Eksploatacyjn
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Rysunek poglądowy rozmieszczenia centrali

4. Rysunek ukompletowania centrali

5. Schemat blokowy włączenia centrali

6. Odpowiedzi na pytania I

7. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM