Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa jednego kompletu zestawu laparoskopowego, jednego kompletu zestawu artroskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii i Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 737 ZP / 2015
Data ogłoszenia: 2015-12-17 godz: 14:24
Termin składania ofert: 2015-12-30 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-30 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Jolanta Grab
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Odpowiedzi na pytania

4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5.Wynik postępowania - unieważnienie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM