Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy leków : Glikol metoksypolietylenowy, Adalimumab, Cyklotaurolidyna + cytrynian 4% i heparyna dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1134ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-10-29 godz: 09:09
Termin składania ofert: 2012-12-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-12-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Abratowska – Kierownik Apteki tel. 0 – 15 843 33 67 w godz. 9:00 – 14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania I

4. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM