Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb Magazynu Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 246 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-02 godz: 13:04
Termin składania ofert: 2015-03-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kierownik Kuchni – Starszy Dietetyk Szpitala 15/843 32 19
Linki do dokumentów

1.SIWZ + formularz asortymentwo - cenowy

2.Ogłoszenie o zamówieniu

3 ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM