Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy artykułów spożywczych sypkich dla potrzeb Kuchni Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1302 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-01 godz: 10:32
Termin składania ofert: 2014-12-12 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-12 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kier. kuchni 15/843 3219 godz.9:00 - 12:00
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zam.

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo - cenowy - Zał.nr 1

4.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM