Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres 3 lat od daty podpisania umowy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 100 ZP/2018
Data ogłoszenia: 2018-01-17 godz: 11:37
Termin składania ofert: 2018-02-02 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-02 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz cenowy - Zał.nr 2

4.Prarametry techniczne - Zał.nr 3

5.Projekt UMOWY - Zał.nr 9

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ( zmiana terminu składania ofert)

7.Odpowiedzi na pytania

8.Zbiorcze zestawienie ofert

9.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
W zakresie formalnym: Agata Mazur tel. 15/843 32 01 W zakresie merytorycznym: Marta Rokicka tel. 15/843 33 62

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM