Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa aparatu angiograficznego w formie leasingu finansowego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr. 1310 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-11-29 godz: 10:25
Termin składania ofert: 2017-01-20 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-20 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: lek. kierujący Oddziałem Kardiologicznym II Marek Ujda tel. 15 843 31 33
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 3 - Zestawienie wymaganych parametrów

4. Załącznik nr 4 - JEDZ

5.Wezwanie oraz Kopia wniesionego Odwołania

6.Przystąpienie do odwołania po stronie Zamawiającego

7. Załącznik nr 3 - uwzględnienie  części zarzutów przez Zamawiającego część I

8.  Załącznik nr 3  - uwzględnienie części zarzytów przez Zamawiającego część II

9. Odpowiedzi na pytania

10. Załącznik nr 3 -po zmianie

11 Załączniki do odpowiedzi na pytanie nr 130

12. Załącznik do odpowiedzi na pytania (bilans, osłony,Zus)

13. Ogłoszenie o zmianie (zmiana terminu)

14. Odpowiedzi na pytania II

15. Odpowiedzi na pytania III

16. Załącznik nr 3 po zmianach

17. Zestawienie zbiorcze ofert

18.Wynik postępowania

Uwagi dodatkowe
ZMIANA TERMINU -20.01.2017

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM