Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr.1220 ZP/2012 r
Data ogłoszenia: 2012-11-08 godz: 11:33
Termin składania ofert: 2012-11-19 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-11-19 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ 

3.  Formularz cenowy  zał.nr 1

4. Sprostowanie dot. zadanie nr 5

5.Odpowiedzi na pytania I

6.Ogłoszenie wyniku postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM