Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy pieczywa dla potrzeb Powiatowgo Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 207 ZP/2013
Data ogłoszenia: 2013-02-05 godz: 08:19
Termin składania ofert: 2012-02-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-02-15 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Kierownik Działu Żywienia i Żywności - Danuta Zając
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM