Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy warzyw i owoców dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie 1- roku od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 690 ZP/2014r
Data ogłoszenia: 2014-06-24 godz: 13:38
Termin składania ofert: 2014-07-07 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-07-07 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Danuta Zając - Kierownik Kuchni Starszy Dietetyk Szpitala
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Formularz asortymentwo - cenowy - Zał.nr 1

4.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM