Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa tomografu komputerowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: Spr 1130 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-10-23 godz: 09:40
Termin składania ofert: 2014-12-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Pamuła -Kierownik Działu Zam.Publ.i Zam. tel 15/ 843 32 01 w godz 9:00 -14:00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Zmiany do SIWZ

5. Załącznik nr 1 po zmianach

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Zmiana nr II do SIWZ

8. Załącznik nr 1 po zmianach nr II

9. Załącznik nr 2 po zmianach II

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

11. Odpowiedzi na pytania

12. Uzupełnienie I odpowiedzi na pytania

13. Uzupełnienie II odpowiedzi na pytania.

14. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Zmieniono Opis Przedmiotu Zamówienia. ZMIANA II.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM