Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Dostawa ambulansu typu C dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1156 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-27 godz: 13:46
Termin składania ofert: 2016-11-18 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-18 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. A.Bochnak 158433210
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Opis przedmiotu zamóienia - Załącznik nr 3

4. Odpowiedzi na pytania

5. Zestawienie zbiorcze ofert

6. Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM