Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 562 ZP/16r
Data ogłoszenia: 2016-06-16 godz: 13:10
Termin składania ofert: 2016-07-01 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-01 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak 15/843 3210
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Pediatria sala 435

4.Projekt budowlany

5.Projekt Wykonawczy

6.Przedmiary

7. Odpowiedzi na pytania

8. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański tel.15 843 32 84

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM