Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 628 ZP/2012
Data ogłoszenia: 2012-07-16 godz: 09:16
Termin składania ofert: 2012-08-27 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2012-08-27 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Elżbieta Pamuła - Kier. Dz.Zam. Publ i Zaopatrz. tel.15/843 32 01 tel/fax. 15 843 33 97 godz.9:00 - 12:00
Linki do dokumentów

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + Formularze cenowe

odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytania II

Pismo korygujące

Ogłoszenie  wyniku na sprzęt med. jed.uż.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM