Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 1168 ZP/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-09 godz: 10:21
Termin składania ofert: 2015-12-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-15 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: lek. med.Marek Ujda– Kierujacy Oddziałem. Kardiologii tel. 0-15 843-31-33 w godz. 10.00-13.00
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz cenowy

4.Odpowiedzi na pytania

5. Ogłoszenie o wyniku


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM