Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Wykonanie robót budowlanych w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli polegających na: 1. adaptacji pomieszczeń po zapleczu Pracowni RTG na Poradnię Hematologiczną, Poradnię Leczenia Bólu i Poradnię Logopedyczną 2. przebudowie węzła sanitarnego Administracji

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 120 ZP/2016
Data ogłoszenia: 2016-02-18 godz: 13:37
Termin składania ofert: 2016-03-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2016-03-10 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Stanisław Szymański
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.Poradnia hepatologiczna

4.Węzeł sanitarny

5.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM