Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 438 ZP/2014
Data ogłoszenia: 2014-04-22 godz: 08:45
Termin składania ofert: 2014-05-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-26 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Elżbieta Pamuła
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamowieniu

2.SIWZ

3.Opis przedmiotu zam. - Zał.nr 1

4.Formularz asortymentwo - cenowy - Zał.nr 2

5.Odpowiedzi na pytania

6.Wynik postępowania


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM