Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

Zamówienie prowadzone w związku z realizacją umowy o dofinansowanie: „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli „ nr RPPK.03.02.00-18-0010/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „ Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i modernizacja energetyczna prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 565 ZP/2019
Data ogłoszenia: 2019-05-17 godz: 12:17
Termin składania ofert: 2019-06-05 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 0201-06-05 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna:
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ + Załaczniki

3. Załącznik nr 10 - Wór umowy

4. Projekt budowlany

5. Projekt wykonawczy

6. Przedmiary

7. Pozwolenie na budowę

8. Schemat rozdzielacza

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Ogłoszenie o wyniku

Uwagi dodatkowe
zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 22.05.2019 o godz. 10:00

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM