Postępowania zakończone - ilość wpisów: 271

BUDOWA SZATNI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO POD PODJAZDEM DO PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: Spr. 1007 ZP/A/2018
Data ogłoszenia: 2018-09-11 godz: 13:32
Termin składania ofert: 2018-09-26 godz: 09:00
Termin otwarcia ofert: 2018-09-26 godz: 09:30
Osoba odpowiedzialna: w zakresie formalnym: Agata Mazur
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Zał.nr 10 - Wytyczne realizacji sztani

4.Zał. nr 11 - Specyfikacje

5.Zał.nr 12 - Projekt bud. i Wyk.

6. Zał.nr 13 - Przedmiary

7. Zbiorcze zestawienie ofert

8. WYNIK postępowania

Uwagi dodatkowe
U w a g a : zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w dniu 14 .09. 2018r o godz. 10:00 W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z Panią/ Panem Agata Mazur tel 15/ 843 3201 , Paweł Stagun tel. 15 843-32-84.

Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM